شهر بوشهر

نوع پروژه : تعمیر و و تجهیز
مبلغ بودجه : 0
زمان شروع پروژه : 1394
زمان اتمام پروژه : 1395

 
پروژه های انجام شده در شهر بوشهر به شرح زیر است:
الف) کتابخانه ها
در استان بوشهر طبق برنامه ریزی در پروژه ای مستمر تا کنون بیش از 30 کتابخانه مدرسه در نقاط محروم با توجه به مقطع سنین کودکان افتتاح شده است و این روند همچنان در سرتاسر استان از کتابخانه مدارس روستاها و مناطق محروم شهر تا مدارس عشایری ادامه دارد.
قفسه بندی، تهیه کتاب و مایحتاج لازم و ترویج و آموزش کتابخوانی در پروژه فوق الذکر محقق می شود.
ب) توزیع لوازم التحریر و نوشت افزار
ج) فرهنگسرای شنبه
کتابخانه ها
ب) توزیع لوازم التحریر و نوشت افزار 
تلاش های شبانه روزی سرکار خانم نینا غریب زاده، نماینده موسسه در استان بوشهر، شایان توجه و تشکر فراوان است.
 
        

نظر کاربران

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی  

پست الکترونیکی    

نظر شما