بخش قهستان، ساخت خانه ی چهار خانواده نیازمند دارای معلول

نوع پروژه : ساخت
تخمین مبلغ بودجه : 0
تخمین زمان شروع پروژه :
تخمین زمان اتمام پروژه :
مانده بودجه : 0

 
مورخ ۱۷ مهرماه ۹۷ به دنبال سفر ماه گذشته‌ی دکتر اشکان تقی پور، مدیر عامل موسسه نیک گامان و عضو کمیسیون مشارکت های مردمی کشور، و آقای دکتر فرهاد اقطار، ریاست محترم دبیرخانه‌ی مشارکت های مردمی بهزیستی کل کشور، پیگیری اجرای هماهنگ و منظم پروژه های تقبل شده در سفر گذشته با حضور در شهرستان ها و خانه‌‌های استیجاری مددجویان گرامی به همراه معاونت های استانی و مدیران ارشد شهرستان ها انجام شد.
در انتهای این روز پر کار نیز جلسه ای با حضور دکتر اشکان تقی پور، مدیر عامل موسسه نیک گامان، و خانم سمیرا صفوی، کارشناس ارشد پروژه های موسسه در دفتر مدیر کل محترم بهزیستی استان خراسان جنوبی با حضور جناب آقای عرب نژاد، مدیر کل محترم بهزیستی استان، و جناب آقای رحیمی، معاونت محترم مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی، برگزار شد. فردا نیز جلسه های جداگانه با معاونت ها و دفاتر چندگانه‌ی اداره کل بهزیستی استان برای پیگیری و هماهنگی انجام ادامه‌ی پروژه های خیریه هماهنگ شده است که برگزار خواهد شد. شایان ذکر است موسسه خیریه نیک‌گامان تا کنون تامین کمک هزینه‌ی ساخت تعداد فراوانی از آپارتمان های نیمه ساز مددجویان، خرید لوازم و تجهیزات ضروری مراکز نگهداری کودکان بدسرپرست و بی سرپرست شهرستان های کم برخوردار استان، کمک هزینه‌‌ی درمان و انجام آن را برای کودکان مبتلا به بیماری‌های حاد، اورژانسی و نیازمند به عمل جراحی و ساخت سرپناه کپری و تامین ‌مایحتاج اولیه تهیه مسکن روستایی و زندگی تعدادی از عشایر عزیز نیازمند شهرستان های دور استان را تقبل کرده است. تا کنون با همراهی مهربانانه‌ی اداره بهزیستی استان خراسان جنوبی، بخشی از این تعهدات اجرایی شده است و بخش دیگر نیز در حال برنامه ریزی و انجام است. 
با پرداخت ۱۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، معادل ''صد و سی و دو میلیون تومان'' ۴ خانواده‌ی دارای دو معلول و کودکان خردسال را در قهستان استان خراسان جنوبی صاحب آپارتمان کردیم. این شادمانی، تنها یکی از چند مصوبه‌ی شادمان کننده‌ی موسسه در استان خراسان جنوبی است.
چهارخانواده‌ی مددجوی بهزیستی و تقریبا بی درآمد با بیماری های فراوان، با کودکان خردسال و دبستانی با کار کردن در حد توان اندک خود و حمایت محدود نهادهای حمایتی تنها شاید می‌توانستند گرسنگی خود را بزدایند. با یاری سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن و شهرداری سال ها پیش ساخت یک ساختمان ۴ واحدی برایشان آغاز شد که به سبب اتمام و هزینه کرد تمام اعتبارات در پروژه ها و عدم توانایی خانواده ها در تهیه سهم آورده‌ی خود با توجه به کم‌توانی فراوان ناشی از بیماری‌ها، شرایط زندگی سخت، کمک های محدود و نوسان شدید قیمت مصالح، پروژه به سبب کمبود اعتبار نیمه کاره رها شد. این درحالیست که سرپرستان خانواده همگی معلول و بیمار ذهنی یا حرکتی و بینایی‌اند و کودکان نیز علاوه بر بیماری های فراوان سنین پایینی دارند و هر یک از خانواده ها در وضعیت بسیار نابسامان در اتاق های صد در صد غیر بهداشتی، بسیار کوچک، ناامن و نیمه مخروبه آن‌هم با پرداخت اجاره زندگی می‌کنند‌. مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان، آقای دکتر اشکان تقی‌پور در دو سفر و مدیریت پروژه‌های موسسه، خانم سمیرا صفوی در یک سفر به استان خراسان جنوبی و بخش قهستان و بازدید از منازل خانواده ها و پروژه‌ی نیمه کاره آپارتمان سازی که به همراه مدیران ارشد کشوری، بهزیستی استان و شهرستان انجام شد بر آن شدند تا متعهد شوند باقیمانده‌ی اعتبار را به رَقَم مبلغ فوق الذکر تقبل کنند تا به امید پروردگار فرزندان ما و خانواده‌ هایشان در قالب ۴ خانواده تا پیش از نوروز در خانه های نوساز خود ساکن شوند. در نتیجه در تصمیم نهایی و مصوب موسسه خیریه نیک‌گامان جمشید تهران با تایید هیات مدیره پرداختِ کُل مبلغ ۱۳۲ میلیون تومان در تعهدات لازم الاجرای موسسه خیریه نیک گامان قرار گرفت. تا کنون ۶۶ میلیون تومان معادل نیمی از کُل مبلغ پرداخت شده است و به امید خدا نیمی دیگر پس از اعلام‌مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه توسط پیمانکار و تایید آن توسط اداره کل بهزیستی استان و مهندس ناظر موسسه پرداخت خواهد شد. کمک به اشتغالزایی در حد توان، بورسیه تحصیلی کودکان دانش آموز خانواده ها با توجه به پیشرفت درسی‌شان در راستای توانمندسازی خانواده ها نیز در حال انجام است. خوشحال و شادمانیم چون می دانیم قطعا ''هیچ کجا خانه‌ی خودِ آدم نمی‌شود''. خانه دار شدن این عزیزان بزرگوار و کرامتمند و تامین امنیت روحی و جسمانی سرپرستان خانواده و کودکانشان به لطف شما مهربانان بزرگترین هدیه پروردگار به ماست... هوای هم را داشته باشیم. 

 
        

نظر کاربران

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی  

پست الکترونیکی    

نظر شما