تاریخ انتشار : 16:00 , 1398/06/25

مراسم کلنگ زنی با حضور مدیر عامل موسسه و مدیر کل محترم اداره نوسازی استان کرمانشاه

مراسم کلنگ زنی با حضور مدیر عامل موسسه و مدیر کل محترم اداره نوسازی استان کرمانشاه
مراسم کلنگ زنی با حضور مدیر عامل موسسه و مدیر کل محترم اداره نوسازی استان کرمانشاه
23شهریور ماه ۹۸؛ اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمانشاه؛ آغاز به ساخت دبستان دو کلاسه‌ در شهرستان هرسین بر مبنای توافقات و بررسی های پیشین، با حضور مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان، مدیر کل محترم اداره نوسازی استان و معاونان اداره کل نوسازی استان کرمانشاه و ریاست آموزش و پرورش و فرهنگیانِ شهرستان هرسین