تاریخ انتشار : 13:00 , 1398/06/04

رتبه بندی جمعیت هلال احمر در امر کمک رسانی به مناطق سیل زده

قرار گرفتن "موسسه خیریه نیک گامان" در رتبه‌ی "هفتم" لیست جمعیت هلال احمر
قرار گرفتن "موسسه خیریه نیک گامان" در رتبه‌ی "هفتم" لیست جمعیت هلال احمر
براساس آمار رسمی منتشر شده توسط جمعیت هلال احمر موسسه نیک‌گامان جمشید در بین هفت تشکل برتر در کمک رسانی به سیل زدگان قرار گرفتن "موسسه خیریه نیک گامان" در رتبه‌ی "هفتم" لیست جمعیت هلال احمر در امر کمک رسانی مستقل فاز کوتاه مدت در مناطق آسیب دیده از سیل تا کنون با نظارت جمعیت داوطلبان هلال احمر و دادستانی "در بین ۴۴ موسسه کشوری فعال و مستقل در سیل اخیر موسسه خیریه نیک گامان جمشیدتهران در همایش جمعیت هلال احمر از میان سیصد و هشتاد سازمان مردم نهاد و خیریه فعال در سیل اخیر حائز رتبه‌ی هفتم فعالیت کمی و کیفی شد و از سوی ریاست محترم جمعیت هلال احمر تقدیر شد. مهمتر از این تقدیر مهربانانه، همت و تسهیل گری سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر برای گرد هم آوردن سیصدوهشتاد سازمان مردم نهاد و نهاد مردمی در سیل اخیر در راستای همکاری و هم‌افزایی با یکدیگر بود