تاریخ انتشار : 20:30 , 1398/03/06

سالروز رحلت مولای موتقیان امم علی علیه السلام

سالروز شهادت "همای رحمت" را بر همه‌ی نیک اندیشان گیتی تسلیت می‌گوییم
سالروز شهادت "همای رحمت" را بر همه‌ی نیک اندیشان گیتی تسلیت می‌گوییم
در سوگ علی (ع) گریستن بخشی از ابراز ارادت به اوست...مهرورز بودن به یتیمان، صبور بودن به حد اعلی، بخشندگی بی توقع، حساسیت حداکثری بر حق الناس و مردم را ولی نعمت خود دانستن بخش هایی از وجود گرانبهای اوست که گر پس از سده ها از ژرفای دل بیشتر و بیشتر بدانها بپردازیم پیرو او بودن معنای خوش دیگری هم میابد. سالروز شهادت "همای رحمت" را بر همه‌ی نیک اندیشان گیتی تسلیت می‌گوییم