تاریخ انتشار : 10:45 , 1398/02/29

جلسه با اداره نوسازی و تجهیز مدارس کشور

مدرسه سازی ادامه دارد؛ حضور مدیر کل محترم مشارکت های مردمی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور در دفتر مرکزی نیک گامان
مدرسه سازی ادامه دارد؛ حضور مدیر کل محترم مشارکت های مردمی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور در دفتر مرکزی نیک گامان
مورخ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۸ طی دیداری از پیش تعیین شده در دفتر مرکزی موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران، موسسه میزبان جناب آقای قربانی، مدیر کل محترم مشارکت های مردمی سازمان‌ نوسازی و تجهیز مدارس کشور و جناب آقای صبری گرامی بود. در این جلسه‌ی صمیمانه گفتگوهای سازنده درباره‌ مدرسه سازی، فعالیت های دیگر موسسه در حوزه‌ جامعه هدف سازمان بهزیستی در کل کشور و روش های نوین جذب مشارکت‌ها مطرح شد. موسسه خیریه نیک گامان به یاری خیرین موسسه طی پنج سال گذشته تا کنون ۱۶ مدرسه ساخته و یا در حال ساخت آن‌ها در مناطق کم برخوردار کشور است در نشست امروز به سبب تقبل ساخت حداقل پنج مدرسه در استان های آسیب دیده از سیل و سپاس از فعالیت های موسسه خیریه نیک گامان در عرصه مدرسه سازی از سوی مدیر کل محترم مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور به نیابت از دکتر رخشانی مهر، معاون محترم وزیر و رییس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، تقدیرنامه‌ی مهربانانه‌ای به مدیر عامل موسسه خیریه نیک‌گامان اهدا شد همچنین موسسه از سوی سازمان نوسازی مدارس و جامعه خیرین مدرسه ساز کشور مفتخر به دریافت نشان "سفیران مدرسه ساز" شد