تاریخ انتشار : 19:00 , 1398/01/22

کمک رسانی به هموطنان در استان گلستان در سیل اخیر

خیریه نیک‌گامان" با افتخار، جامعه هدف کمک رسانی خود در جریان سیل اخیر را با تایید جمعیت هلال احمر، مددجویان نیازمند آسیب دیده از سیل بهزیستی قرار داده است‌
خیریه نیک‌گامان" با افتخار، جامعه هدف کمک رسانی خود در جریان سیل اخیر را با تایید جمعیت هلال احمر، مددجویان نیازمند آسیب دیده از سیل بهزیستی قرار داده است‌
موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران پیرو برنامه ریزی، هم افزایی و مشورت های مکرر و جمع بندی های علمی و عملی فوری از روز نخست سال جاری با کارشناسان خود، خیرین، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر آغاز کرد و فاز میدانی کمک رسانی فوری را با حضور در آق قلا و گمیشان و گنبد استان گلستان و مناطق روستایی اطرافشان به انجام رساند. یاری‌های نیکوکاران موسسه به ارزش تقریبی ۱۶۴ میلیون تومان با همراهی دلسوزانه سازمان بهزیستی و هماهنگی کامل با جمعیت هلال احمر به شکل مستقیم و مستقل به خانواده های بزرگوار مددجو و نیازمندِ مورد تایید سازمان بهزیستی و از پیش شناسایی شده که پس از سیل مشکلی بزرگ بر مشکلات بزرگ پیشین‌شان افزوده شد ارائه گردید. معلولان، کودکان و نوجوانان نیازمند، زنان سرپرست خانواده و کهنسالان و بیماران در شرایط سیل و زلزله آسیب پذیرتر از اقشار دیگر جامعه اند. در فاز کوتاه مدت هدفمند به یکایک آن‌ها در حد توان کمک رسانی می‌کنیم و در فاز میان مدت و بلند‌مدت بازسازی، تجهیز و راه اندازی مراکز توانبخشی معلولان، مراکز نگهداری و آموزش کودکان بی سرپرست و نیازمند را انجام خواهیم داد. به موازات فاز نخست پروژه کمک رسانی اولیه در گلستان پروژه های هدفمند با تکیه بر کودکان و نوجوانان و معلولان جامعه هدف سازمان بهزیستی در استان لرستان و خوزستان و در فاز نخست کوتاه مدت آغاز شده است و با قدرت و مطالعه‌ی همه جانبه به پیش می‌رود، و فاز میان مدت و بلندمدت هدفمند پروژه‌های کمک رسانی با پروپوزال های نوشته شده در مراحل بعد از فاز نخست کمک رسانی به سه استان فوق الذکر و بخش هایی از استان فارس انجام می شود.