تاریخ انتشار : 9:30 , 1397/12/14

هوشمند سازی مدرسه خیر ساز

موسسه "خیریه نیک گامان" کلاس های درس مدرسه خیرساز موسسه در روستای کم برخوردار طولشِ شهرستان خلخالِ استان اردبیل را "هوشمند سازی" کرد.
موسسه "خیریه نیک گامان" کلاس های درس مدرسه خیرساز موسسه در روستای کم برخوردار طولشِ شهرستان خلخالِ استان اردبیل را "هوشمند سازی" کرد.
پس از ساخت مدرسه شش کلاسه‌ی "موسسه خیریه نیک گامان" و ساخت و تجهیز کامل سخت افزاری ساختمان کتابخانه‌ی این مدرسه توسط موسسه با درخواست و تایید اداره نوسازی مدارس استان اردبیل، اداره آموزش و پرورش منطقه و اهالی بزرگوار روستا، موسسه خیریه نیک گامان ساخت کامل زمین بازی، محوطه سازی و هوشمندسازی دو کلاس مدرسه را تقبل کرد. هوشمندسازی دو کلاس درس به طور کامل انجام شد. با وجود تامین بودجه‌ی کامل، به سبب برودت شدید هوای منطقه مراحل زیر سازی زمین بازی و محوطه سازی به گرمتر شدن هوای منطقه موکول شد. شایان ذکر است پیش از این "موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران" ساخت مدرسه شش کلاسه‌ی روستا و ساختمان مجزا و مجهز کتابخانه‌ی روستای طولش را به همت خیرین موسسه انجام داده است.