تاریخ انتشار : 21:30 , 1397/12/11

جلسه

برگزاری جلسه اداری ماهانه‌ی خانه‌ شبانه روزی "گلها " متعلق به "موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران" در شهر کرمان با حضور مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان
مورخ 11 اسفند 97 به ریاست دکتر اشکان تقی پور، مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان" جلسه اداری"خانه کودک و نوجوان گلها" ی موسسه در شهر کرمان با حضور مسئول فنی، مربیان و مددکار مرکز برگزار شد.
در این جلسه شرایط تحصیلی و ورزشی، برنامه های فوق برنامه فرزندان مرکز، دیدگاه ها، مشکلات و پیشنهادات مربیان، بررسی آیین نامه داخلی و شرح وظایف، وضعیت مددکاری فرزندان فرزندخوانده شده و بازگشته به خانواده، شرایط کودکان تازه پذیرش شده و مربیان جدید، انتخاب معاون در جایگاه امور اجرایی برای مسئول فنی، شرایط افزایش ظرفیت مرکز و شرکت در کارگاه های توان افزایی مربیان با جزئیات و طبق صورتجلسه بررسی شد.