تاریخ انتشار : 18:30 , 1397/11/17

بازدید

حضور مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان به همراه معاونت مشارکت های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کل کشور و ریاست دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کل کشور در بلوچستان
مورخ 17 بهمن 97 دکتر اشکان تقی پور، مدیر عامل موسسه نیک گامان به همراه دکتر گوزه‌گر، معاونت محترم مشارکت های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کل کشور، دکتر اقطار، ریاست دبیرخانه‌ مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کل کشور و سرکار خانم ساعدی کارشناس ارشد مشارکت های مردمی بهزیستی کشور طی سفری دو روزه عازم بلوچستان شدند.
در روز نخست از این سفر، جلسه مشترک با مدیرکل بهزیستی استان و معاونت مشارکت های مردمی استان و همچنین مدیران شهرستان برگزار شد و نیازهای موجود مددجویان و چگونگی انجام مصوبه های متقبل شده‌ی "نیک گامان" با حضور معاونت ها و مدیران کشوری بررسی شد که نتیجه‌ی این بررسی تحقق تقریبا تمامی موارد تعهد شده از سوی موسسه از جمله تقبل بخش بزرگی از هزینه‌های ماهیانه یکی از مراکز شبانه روزی دخترانه‌ی استان که به شکل مستمر ماهیانه پرداخت می‌شود و بازسازی کامل شیرخوارگاه زاهدان بود. همچنین تهیه و خرید ۲۵۷ بخاری استاندارد و ایمن توسط موسسه نیک‌گامان با همراهی اداره کل بهزیستی استان و توزیع آن‌ها زیر نام پویش "آذربان" در روستامهدهای ۶ شهرستان کم برخوردار در هفته‌ی آینده توسط موسسه و همراهی اداره کل بهزیستی استان اجرایی می شود. جلسه‌ی مفید دیگر امروز در دفتر منطقه‌ی آزاد چابهار با حضور مدیران منطقه‌ی آزاد و معاون فرماندار برگزار شد که در آن به مبحث مسئولیت اجتماعی و ریل‌گذاری آن به شکل سندی راهبردی و ملی با عقد تفاهم نامه فیمابین منطقه آزاد و بهزیستی استان با تکیه بر اشتغال زنان و مردان در روستاها (نقاط بحرانی مبدا) و لزوم گسترش آن و چگونگی ارائه‌ی آن بررسی شد که به امید خدا پس از بررسی های کارشناسی لازم به الگویی مناسب برای مسئولیت اجتماعی بدل شود. با بازدید از نمایشگاه صنایع دستی بسیار ارزشمند، ظریف، آکنده از فرهنگی کهن و زیبای زنان روستایی در نمایشگاه منطقه آزاد به همراه معاونت ها و مدیران ارشد کشوری و استانی دو دستگاه ذیربط جلسات امروز با مصوباتی انجام شدنی به پایان رسید.