تاریخ انتشار : 14:00 , 1397/11/03

جلسه

برگزاری نخستین جلسه هیات مدیره‌ برگزیده‌ "انجمن خیریه حمایت از بیماران و بیمارستان مهدیه‌ی تهران"؛ انتخاب دکتر اشکان تقی پور به سمت" نایب رییس هیات مدیره" به اتفاق آرای تمام اعضای هیات مدیره
صبح روز ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ اولین جلسه هیات مدیره جدید " انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان مهدیه‌" بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واقع در میدان شوش برگزار شد
طبق دستور جلسه تعیین جایگاه اعضای هیات مدیره در دستور کار بود که به اتفاق آرا دکتر اشکان تقی‌ پور، مدیر عامل و رییس هیات مدیره موسسه خیریه نیک گامان، به اتفاق آرا به عنوان نایب رییس انجمن خیریه بیمارستان منصوب شدند. دکتر تقی پور سالیان گذشته نیز در هیات مدیره انجمن حضور فعال داشتند. موسسه خیریه نیک گامان سالیانی است در جایگاه حامی بیماران و بیمارستان اقداماتی همانند گسترش ابعاد بخش شیمی درمانی بیمارستان، تجهیز بخش شیمی درمانی، تجهیز بخش مراقبت ویژه نوزادان، تجهیز و بازسازی و راه اندازی مهدکودک بیمارستان را انجام داده است