تاریخ انتشار : 23:00 , 1397/11/01

مراحل پروژه

پروژه آسایش محور ساخت خانه های کپری به مراحل پایانی رسیدخراسان جنوبی
ساخت خانه های کپری استاندارد، ایمن و مستحکم و منطبق بر اقلیم جغرافیایی و بافت فرهنگی منطقه را در روستای عشایری شاهمردی شهرستان خوسف خراسان جنوبی در بهمن ماه به پایان خواهد رسید.
به گزارش روابط عمومی موسسه "نیک گامان جمشید" ساخت خانه های کپری استاندارد، ایمن و مستحکم و منطبق بر اقلیم جغرافیایی و بافت فرهنگی منطقه را در روستای عشایری شاهمردی شهرستان خوسف خراسان جنوبی در بهمن ماه به پایان خواهد رسید. پیرو سفر اول مهرماه ۱۳۹۷ مدیر عامل "نیک گامان جمشید"، و دکتر فرهاد اقطار، ریاست محترم دبیرخانه‌ی مشارکت های مردمی بهزیستی کل کشور، به خراسان جنوبی یکی از مصوبات مهم تقبل شده از سوی "موسسه خیریه نیک گامان" تقبل کامل هزینه و ایده پردازی ساخت کامل خانه های کپری شکل با ضریب ایمنی و استاندارد کامل و روکش گلی برای روستاییان دامپرور روستا بود. دکتر اشکان تقی پور همچنین از مشارکت جامعه عشایری منطقه و همراهی اداره بهزیستی شهرستان و استان، فرمانداری محترم خوسف، اداره منابع طبیعی منطقه، سازمان بهزیستی کل کشور و اجرا و نظارت مسئولانه خیریه حضرت رسول الله شعبه‌ی خوسف در به ثمر رسیدن این پروژه آسایش محور برای عشایر عزیز و زنان و کودکانشان شایسته‌ی تقدیر فراوان است. در تصاویر بیشتر روند پیشرفت کار از زمان بازدید تا اکنون را که مراحل نهایی نزدیک به اتمام است مشاهده می‌کنید.