تاریخ انتشار : 14:00 , 1397/10/16

بازدید

بازدید مدیر عامل و کارشناس ارشد پروژه های موسسه خیریه نیک گامان به همراه معاونت ها و مدیران سازمان بهزیستی کل کشور از روند رو به پایانِ ساختِ مرکز جامع خدمات بهزیستیِ ازگله‌ی ثلاث باباجانیِ استان کرمانشاه
ساخت کامل مرکز جامع خدمات بهزیستی ازگله در ثلاث باباجانی از تعهدات موسسه خیریه نیک‌گامان جمشید تهران پس از زلزله سال گذشته کرمانشاه بود. ساخت این مرکز با تامین بودجه و اجرایِ موسسه میک گامان با همراهی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه و فرمانداری ثلاث باباجانی رو به پایان است. در تصاویر بیشتر، آخرین وضعیت ساخت مرکز جامع خدمات بهزیستی قابل مشاهده است.
.