تاریخ انتشار : 18:30 , 1397/09/14

کمک به مددجو

موسسه خیریه نیک گامان طی پروژه ای ۹ کودک مددجوی نیازمند درمان فوری و عمل جراحی اورژانسی را در مناطق کم برخوردار استان خراسان رضوی تحت پوشش قرار داد.
پیرو سفر مدیر عامل و رییس هیات مدیره موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران به خراسان رضوی مورخ دوشنبه دوازدهم شهریورماه ۹۷ مقرر شد پس از اعلام اولویت های پزشکی مددجویان کودک بیمار برای کمک رسانی رسما به موسسه اعلام شود.
طی هفته‌ی گذشته مدیریت محترم کمیته امداد خراسان رضوی به عنوان یکی از نهادهای کمک رسان دولتی در کنار سازمان محترم بهزیستی بر اساس گزارش و مستندات پزشکی و هویتی کامل مددکاران، ۹ کودک مددجوی نیازمند مساعدت فوری پزشکی را برای انجام عمل جراحی و درمان فوری به موسسه معرفی کردند. مشخصات هویتی، خلاصه پرونده پزشکی و گزارش مددکار اولویت بالای اقدام برای درمان و جراحی این ۹ کودک نیازمند و بیمار را مشخص کرد. موسسه نیز با پرداخت مبلغ عمل جراحی و درمان کودکان مددجوی بیمار از طریق مددکاران گرامی پیگیر انجام پروژه درمانی کودکان مددجوی عزیزمان در خراسان رضوی است.