تاریخ انتشار : 16:00 , 1397/09/10

ساخت مدرسه

جایگاه نُوین مدرسه سازی موسسه نیک‌گامان جمشید تهران: استان لرستان؛ سرزمین شقایق ها
مورخ ۱۰ آذرماه ۹۷ مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران و کارشناس ارشد پروژه های موسسه، پیرو هماهنگی پیشین و نیازسنجی انجام شده و پس از تهیه پروپوزال، برای عقد تفاهم نامه و شرکت در مراسم کلنگ زنی آغازِ ساخت مدرسه‌ای سه کلاسه و مجهز عازم استان لرستان شدند.
مورخ ۱۰ آذرماه ۹۷ آقای دکتر اشکان تقی‌ پور، مدیر عامل موسسه نیک گامان، و سرکار خانم سمیرا صفوی، کارشناس ارشد پروژ ه های موسسه، در جلسه ای به میزبانی آقای مهندس چگینی، مدیر کل اداره نوسازی مدارس استان، آقای خرم آبادی، ریاست محترم مجمع خیرین مدرسه ساز استان، معاونت مشارکت های مردمی اداره نوسازی استان و معاونان فنی و مهندسی و اجرایی اداره کل نوسازی تفاهم نامه‌ی ساخت مدرسه را پس از بررسی نهایی نقشه ها،صورتجلسه ها و سایر مدارک ثبتی نهایی کردند و به امضا رسانیدند. مورخ ۱۱ آذرماه ۹۷ به فاصله یک روز از عقد تفاهم نامه، مراسم کلنگ زنی با حضور مدیرعامل موسسه نیک گامان و مدیر پروژه های موسسه و بزرگواران مجمع و اداره نوسازی استان به میزبانی اهالی گرامی و مهربان روستای سبزه خانی شهرستان نورآباد استان لرستان انجام خواهد شد و با ساخت کامل مدرسه ابتدایی از مهرماه ۹۸ این دبستان نوساز و ایمن ظرفیت پذیرش ۹۰ کودک دبستانی بخش سرافراز دیگری از مرز پرگهر را خواهد داشت. تا کنون موسسه خیریه نیک گامان فقط در حوزه‌ی سخت افزاریِ آموزش، با تایید وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کل کشور، در مناطق کم برخوردار ۶ استان کشور ۱۱ مدرسه و ۲ کتابخانه ساخته است و در مناطق کم برخوردار ۲۴ استان کشور ۷۵ روستامهد ساخت، تجهیز و بازسازی کرده است. در همین حوزه همچنین تجهیز کامل و راه اندازه ای بیش از ۳۰ کتابخانه آموزشگاهی در جنوب کشور نیز انجام پذیرفته است. در حال حاضر هم مراحل ساخت ۴ مدرسه دیگر نیز در حال انجام است. ساخت و تجهیز ۳۵ روستامهد دیگر نیز در حال انجام است.