تاریخ انتشار : 18:30 , 1397/11/21

پیروزی انقلاب

۲۲ بهمن ماه، سالروز پیروزی خواسته‌ی اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران و گام بزرگ به سوی تحقق جمهوریتِ ایران اسلامی بر هم‌میهنان آزاد اندیش خجسته باد... پاینده باد ایران و همواره برقرار باد تحقق خواسته و رای ملت عدالتخواه و صلح طلب ایران اسلامی.
.
.