تهیه و تجهیز مرکز شبه خانواده پسرانه، استان گیلان

تهیه و تجهیز مرکز شبه خانواده پسرانه، استان گیلان

موسسه خیریه نیک گامان جمشید در صدد است با حمایت و همراهی خیر عزیز موسسه، مرکز شبه خانواده پسرانه 6 الی 12 سال را در استان گیلان تهیه، راه اندازی و تجهیز کامل نماید. با همت خیر عزیز موسسه پیگیری ها در خصوص راه اندازی مرکز در حال انجام است... مشاهده

راه اندازی مرکز شبه خانواده دخترانه 13 تا 18 سال

راه اندازی مرکز شبه خانواده دخترانه 13 تا 18 سال

با حمایت خیرین عزیز موسسه خیریه نیک گامان جمشید، مرکز شبه خانواده دخترانه 13 تا 18 سال در استان کرمان در حال تجهیز و راه اندازی است. همچنین مرکز شبه خانواده 6 تا 12 سال خانه گلها در این استان در حال فعالیت است و ظرفیت 20 فرزند را دارد.

مشاهده

همکاری با موسسه حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران