تهیه و توزیع دستگاه  ونتیلاتور  مورد نیاز بیمارستانها در بحران کرونا

تهیه و توزیع دستگاه ونتیلاتور مورد نیاز بیمارستانها در بحران کرونا

موسسه خیریه نیک گامان از ابتدای بحران کرونا در حوزه های ۱) پیشگیری و آموزش ۲) درمان ۳) معیشت به طور گسترده و هدفمند با مجوز ... مشاهده

تهیه و توزیع اقلام حفاظت فردی مورد نیاز بیمارستانهای سرتاسر کشور در بحران کرونا

تهیه و توزیع اقلام حفاظت فردی مورد نیاز بیمارستانهای سرتاسر کشور در بحران کرونا

موسسه خیریه نیک گامان از ابتدای بحران کرونا در حوزه های ۱) پیشگیری و آموزش ۲) درمان ۳) معیشت به طور گسترده و هدفمند با مجوز سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر فعالیت های گسترده ای را انجام داده است و تا مرداد ماه 99 افزون بر 15 میلیارد توما... مشاهده

تهیه و توزیع 3500 بن کارت و بسته کامل مواد غذایی میان آسیب دیدگان بحران کرونا

تهیه و توزیع 3500 بن کارت و بسته کامل مواد غذایی میان آسیب دیدگان بحران کرونا

موسسه خیریه نیک گامان از ابتدای بحران کرونا در حوزه های ۱) پیشگیری و آموزش ۲) درمان ۳) معیشت به طور گسترده و هدفمند با مجوز سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر  فعالیت های گسترده ای را انجام داده است و تا مرداد ماه 99 افزون بر 15 میلیار... مشاهده

تهیه دستگاه های کمک تنفسی و مورد نیاز بیمارستان ها در بحران کرونا

تهیه دستگاه های کمک تنفسی و مورد نیاز بیمارستان ها در بحران کرونا

موسسه خیریه نیک گامان از ابتدای بحران کرونا در حوزه های ۱) پیشگیری و آموزش ۲) درمان ۳) معیشت به طور گسترده و هدفمند با مجوز سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر فعالیت های گسترده ای را انجام داده است و تا مرداد ماه 99 افزون بر 15 میلیارد توما... مشاهده

پیشگیری و آموزش در بحران کرونا

پیشگیری و آموزش در بحران کرونا

موسسه خیریه نیک گامان از ابتدای بحران کرونا در حوزه های ۱) پیشگیری و آموزش ۲) درمان ۳) معیشت به طور گسترده و هدفمند با مجوز سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر فعالیت های گسترده ای را انجام داده است و تا مرداد ماه 99 افزون بر 15 میلیارد توما... مشاهده

تهیه دستگاه اکسیژن ساز مرکزی برای بیمارستان های سانتر کرونا

تهیه دستگاه اکسیژن ساز مرکزی برای بیمارستان های سانتر کرونا

موسسه خیریه نیک گامان از ابتدای بحران کرونا در حوزه های ۱) پیشگیری و آموزش ۲) درمان ۳) معیشت به طور گسترده و هدفمند با مجوز سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر فعالیت های گسترده ای را انجام داده است و تا مرداد ماه 99 افزون بر 15 میلیارد توما... مشاهده

همکاری با موسسه حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران