مرکز شبه خانواده گلها، شهر کرمان

مرکز شبه خانواده گلها، شهر کرمان

مرکز شبه خانواده گلها، خانه‌ای است برای دختران سرزمین‌مان، خانه‌ای برای آنکه کنار هم خانواده‌ای بسازیم. خانه کودک و نوجوان شبانه‌روزی گلها در شهر کرمان با ظرفیت 20 فرزند از سال 1395 پذیرای دختران 7 تا 12 سال بی‌سرپرست و... مشاهده

حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران