رونمایی پویش همدل

رونمایی پویش همدل در ورزشگاه دوازده هزار نفری آزادی

از پویش همدل در ورزشگاه دوازده هزار نفری آزادی رونمایی شد. تهیه و توزیع دو هزار بسته‌ی غذایی کامل شامل گوشت تازه و گرم و مرغ و سایر ملزومات غذایی برای دو هزار خانواده نیازمند با تعداد پنج نفر به بالا در صف انتظار سازمانبهزیستی و نهادهای کمک ‌رسان دیگر در استان تهران و البرز طبق لیست وزارت محترم رفاه و جمعیت هلال احمر وارد مرحله‌ی توزیع شد. این پویش بزرگ توسط  موسسه خیریه نیک گامان و تماما به همت خیرین موسسه به ویژه خیرین ایرانی خارج از کشور کاملا مردم‌نهاد، با همکاری، همراهی دلسوزانه و همه‌جانبه‌ی سازمان داوطلبان هلال احمر و جمعیت هلال احمر استان تهران در مراحل برنامه ریزی، اجرا و توزیع انجام شد.
این پویش در راستای تامین معیشت خانواده های آسیب دیده از تاثیرات اقتصادی بحران کرونا به دنبال انجام وظیفه و خدمتگزاری مردم نهاد موسسه در حوزه های پیشگیری و  درمان با مجوز، نظارت و همراهی جمعیت هلال احمر انجام شد.

در این مراسم علاوه بر خیرینِ مجمع خیرین کشور، مدیریت، کارکنان و داوطلبان موسسه خیریه نیک گامان، ریاست محترم جمعیت هلال احمر کشور، فرماندار محترم تهران، ریاست، معاونان و مدیران سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، مدیران جمعیت هلال احمر استان تهران و مدیران ورزشگاه آزادی و تعداد فراوانی از جوانان و داوطلبان هلال احمر و امر خیر حضور داشتند. 

 

همکاری با موسسه حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران