موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

با همراهی خیرین عزیز 21 هزار ماسک N95 در اختیار کادر درمان بیمارستان ها قرار می گیرد.

با همراهی خیرین عزیز 21 هزار ماسک N95 در اختیار کادر درمان بیمارستان ها قرار می گیرد.

در پویش ایران همدل افزون بر "بیست و یک هزار" ماسک N95  برای کادر درمان بیمارستان ها و مراکز درمانی تایید شده در پروژه های سلامت محورِ  ایرانِ همدل خیریه نیک گامان در اختیار موسسه نیک گامان قرار گرفت.

در خیریه نیک گامان نه در شعار بلکه در عمل به شکل مستقل اما با همکاری و همفکری در کنار موسسات خیریه خوشنام و فعال و مجامع خیری که کارنامه‌یشان یک عمر فعالیت بی‌دریغ خردورزانه و متعهدانه و برنامه محور  در راستای بالیدنِ تک تک مددجویان کرامتمند میهن است با افتخار ایستاده ایم و بر هم افزایی کنار یکدیگر باور راسخ داریم... خانم دکتر کاوه عضو هیئت مدیره مجمع خیرین استان تهران، معتمد و عضو مجمع خیرین کشور و مدیر عامل خیریه امید فردا و نماینده‌ی خیریه فرزندان حضرت زهرا و همچنین معتمد مجموعه‌ی بزرگی از خیرین مقیم خارج از کشور از بزرگوارانی است که صداقت و پشتکارشان در به ثمر رساندن برنامه‌های سلامت محور و آموزش محور مددجویان و نیازمندان در عمل بر همگان ثابت شده است... به لطف اعتماد خیرینِ  ایشان در خارج از کشور و موسسات خیریه ای که در خارج از کشور فارغ از هر گونه تصمیم سازی به ایشان و مجموعه‌هایشان اعتماد دارند در پویش ایران همدل افزون بر "بیست و یک هزار" ماسک N95  برای کادر درمان بیمارستان ها و مراکز درمانی تایید شده در پروژه های سلامت محورِ  ایرانِ همدل  خیریه نیک گامان در اختیار موسسه نیک گامان قرار گرفت تا با نظارت دقیق ایشان و به لطف سال ها اعتماد و اطمینان در انجام کار خیر با هم، در کنار اقلام دیگر محافظت فردی تهیه شده توسط خیرینِ خیریه نیک گامان جمشید در  اختیار مدافعان سلامت و کادر درمان در  بیمارستان ها و مراکز درمانی با اولویت بالا قرار گیرد