موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

خانه کودک و نوجوان شبانه روزی گلهای موسسه خیریه نیک گامان

خانه کودک و نوجوان شبانه روزی گلهای موسسه خیریه نیک گامان

دختران عزیزمان در خانه گلهای کرمان خیریه نیک گامان هر روز رشد می‌کنند، آموزش می بینند و شادمانند

دختران عزیزمان در خانه گلهای کرمان خیریه نیک گامان هر روز رشد می‌کنند، آموزش می بینند و شادمانند. در کنار ده‌ها پروژه‌ی ویژه مددجویان بهزیستی، مدرسه سازی ها و پروژه‌های مرتبط با بحران‌های متعددِ در حال اجرای خیریه نیک گامان جمشید در سرتاسر مرز پرگهر، سعی کرده ایم به لطف تخصص و حس مادرانه‌ی مربیان و مددکارانمان و مدیریت مهربانانه اما با جدیتِ مدیرانمان در خانه گلها و دفتر مرکزی خیریه نیک گامان و نظارت مستمر سازمان بهزیستی، دخترانمان آرام، شادمان، خلاق و اخلاق‌مدار رشد کنند؛ آسیب های روحیِ احتمالی گذشته‌ی خود را به فراموشی بسپارند و شادمان روزگار بسپارند