موسسه خیریه نیک گامان جمشید تکمیلِ خوابگاه دخترانه‌ دانشگاه رازی کرمانشاه را تقبل کرد.

موسسه خیریه نیک گامان جمشید تکمیلِ خوابگاه دخترانه‌ دانشگاه رازی کرمانشاه را تقبل کرد.

پیرو سفر اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید و جمعی از خیرین موسسه به استان کرمانشاه تفاهمِ نهایی برای انجام این پروژه‌ی عام المنفعه انجام شد.

مشاهده

تهیه یخچال، کامپیوتر و پرینتر برای دانش آموزان مدارس عشایر توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

تهیه یخچال، کامپیوتر و پرینتر برای دانش آموزان مدارس عشایر توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

تهیه و توزیع یخچال، کامپیوتر و پرینتر برای دانش آموزان مدارس عشایر استان خراسان جنوبی، توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید انجام شد.

مشاهده

هدیه موسسه خیریه نیک گامان جمشید در ضیافت همدلی برای مددجویان کودک و نوجوان بهزیستی

هدیه موسسه خیریه نیک گامان جمشید در ضیافت همدلی برای مددجویان کودک و نوجوان بهزیستی

موسسه خیریه نیک گامان جمشید تعداد 8550 پکیج کامل لباس را برای مددجویان کودک و نوجوان سازمان بهزیستی در 10 استان کشور تهیه کرد.

مشاهده

ارائه پکیج کامل لباس هر پکیج شامل کاپشن، کفش، کلاه و شال گردن برای 8550 کودک و نوجوان مددجوی کرامتمند بهزیستی

ارائه پکیج کامل لباس هر پکیج شامل کاپشن، کفش، کلاه و شال گردن برای 8550 کودک و نوجوان مددجوی کرامتمند بهزیستی

هدیه موسسه خیریه نیک گامان جمشید ارائه پکیج کامل لباس هر پکیج شامل کاپشن، کفش، کلاه و شال گردن برای 8550 کودک و نوجوان مددجوی کرامتمند بهزیستی

مشاهده

گزارشی از توزیع تبلت و بن کارت توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

گزارشی از توزیع تبلت و بن کارت توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

موسسه خیریه نیک گامان جمشید تعداد 210 عدد تبلت و 1150 عدد بن کارت مواد غذایی را میان مددجویان سازمان بهزیستی توزیع کرد.

مشاهده

تهیه و توزیع تبلت و گوشی همراه میان دانش آموزان کم برخوردار متاثر از بحران کرونا توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

تهیه و توزیع تبلت و گوشی همراه میان دانش آموزان کم برخوردار متاثر از بحران کرونا توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

با حمایت خیرین عزیز موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهیه و توزیع بیش از 600 تبلت و گوشی همراه میان دانش آموزان کم برخوردار انجام پذیرفت.

مشاهده

همکاری با موسسه حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران