اشکان تقی پور

اشکان تقی پور / مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

سال تولد 1357، محل تولد اهواز
دکترای مدیریت اجرایی، گرایش استراتژیک (Phd)؛ دانش آموخته ی دکترای مدیریت، گرایش کسب و کار(Dba)، کارشناس ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی(Ma)، مهندس کشاورزی گرایش گیاه پزشکی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه


حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران