خانه ی گلها

مرکز شبه خانواده گلها، خانه ای است برای دختران سرزمینمان، خانه ای برای آنکه کنار هم خانواده ای بسازیم.

موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران پروانه فعالیت کشوری خود را از سازمان بهزیستی کشور اخذکرده است. فعالیت اصلی موسسه نیک گامان تامین «آسایش، سامت و آموزش » کودکان و نوجوانان جامعه هدف سازمان بهزیستی به یاری خیرین و نیکوکاران است. در این میان فعالیت هایی مثل ساخت و تجهیز روستامهد، ساخت و تجهیز مراکز توانبخشی، تجهیز بخش کودکان و بانوان بیمارستانها و ساخت و تجهیز مدارس به صورت گسترده را به یاری خیرین همیشه نیکوکار سرزمین مان انجام میدهد. افزون بر این در بحرا نها و حوادث طبیعی، در مناطق آسیب دیده به عنوان فعالیتی داوطلبانه به مددجویان سازمان بهزیستی در فازهای کوتا ه مدت، میان مدت و بلندمدت کاملاً برنامه محور و مستقل و با تایید سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر، خدمت رسانی مردم نهادمی کند. 

 

 

همکاری با موسسه حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران