ایده اولیه شکل گیری موسسه خیریه نیک گامان جمشید در یک جمع دوستانه و خانوادگی با همراهی تعدادی از مددکاران و مربیان در دیدار از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست نوپای یکی از شیرخوارگاه های سازمان بهزیستی کشور شکل گرفت. طی آن روز با اجرای برنامه تفریحی در یکی از پارک های تهران در کنار این فرشتگان و مربیان دلسوزشان، فضایی تکرار نشدنی سرشار از عشق و محبت تجربه شد.

از آن زمان، سالها می گذرد و سرآغازی شد برای یک دهه فعالیت جدی و تخصصی در راستای خدمت رسانی به کودکان و نوجوانان سرزمینمان، که طی این سالها با همراهی مادی و معنوی داوطلبان، خیرین، نیکوکاران و همکاران موسسه، فعالیتهای شایان توجهی انجام شده است.

موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران به شماره ثبت 37325 در سال 1394، در قالب یک سازمان مردم نهاد، غیر دولتی و غیر انتفاعی با مجوز رسمی سازمان بهزیستی کشور در استان تهران به ثبت رسمی رسید. انجام فعالیت های فراوان استانی و کشوری، محرز شدن تاثیر گذاری فعالیت های موسسه بر جامعه ی هدف سازمان بهزیستی را برای مدیران ارشد، معاونت ها و کارشناسان سازمان بهزیستی کشور به دنبال داشت.
در نتیجه ی این فعالیت ها، در نیمه دوم سال 1396 موسسه خیریه نیک گامان جمشید موفق به کسب پروانه ی فعالیت کشوری با امضای معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کل کشور شد. در راستای حمایت از کودکان جامعه ی هدف سازمان بهزیستی با تکیه بر سه اصل آسایش، سلامت و آموزش، پروانه ی فعالیت مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را با ظرفیت کنونی 15 فرزند دختر در شهر کرمان برای موسسه صادر شد. در حقیقت اولین شعبه ی موسسه خارج از تهران خانه ی شبانه روزی کودک و نوجوان گلها است که تحت نظارت سازمان بهزیستی با مدیریت کامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید اداره می شود. موسسه خیریه نیک گامان با پشتوانه سالها فعالیت شفاف، مستمر و کلان مدیران، مسئولان و کارکنان در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود با تاکید ویژه بر کودکان و نوجوانان با انجام پروژه های زیربنایی آموزشی، فرهنگی، درمانی و آسایشی فعالیت می کند که به گوشه ای از این فعالیت ها اشاره می نماییم:
- تجهیز و بازسازی مراکز نگهداری کودکان بدسرپرست و بی سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
اجرای پروژه ملی ساخت، بازسازی و تجهیز سالیانه 100 روستامهد با مشارکت و همکاری سازمان بهزیستی کشور در مناطق کم برخوردار کشور
- ساخت و تجهیز مدارس در نقاط کم برخوردار کشور
- تاسیس شعبه ی موسسه در استان کرمان با راه اندازی، تجهیز و مدیریت کامل خانه ی شبانه روزی دخترانه ی کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست گلها در شهر کرمان
- ساخت و تجهیز فرهنگسرای خیرساز در نقاط محروم
- ساخت و تجهیز کتابخانه ها در روستاها و ترویج فرهنگ کتابخوانی
- حمایت مستمر و همراهی درمدیریت مراکز نگهداری کودکان بدسرپرست و بی سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

همکاری با موسسه حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران